Buteyko

 

KONSTANTIN BUTEYKO 1923-2003

Konstantin Buteyko werd geboren op 27 januari 1923 in Ivanitsa, een klein dorp ongeveer 150 km van Kiev. In 1946 ging hij medicijnen studeren in Moskou.

Tijdens zijn werk als arts in Moskou was hij zeer geïnteresseerd geraakt in het verband tussen ademhaling en gezondheid. Hij merkte op dat zieke mensen zwaarder ademen dan mensen die gezond zijn. De normale ademhaling bij een mens in rust hoor je niet, zie je niet.

Hij besloot deze observatie bij zichzelf uit te proberen. Minder diep in te ademen. Het bleek zijn hoge bloeddruk naar beneden te brengen. Studie en experimenten volgden toen hij in 1958 hoofd van het Instituut voor experimentele Biologie en Geneeskunde in Novosibirsk werd. In januari 1960 stelde Buteyko een rapport op voor de raad van bestuur van het instituut. Hij beschrijft er in dat hij met zijn team een duidelijk verband heeft gevonden tussen een diepe ademhaling (hyperventilatie), de concentratie koolzuurgas in het bloed, de verkramping van gladspierweefsel in het lichaam en de gezondheid van de onderzochte mensen.

Op deze ontdekking is de Buteyko Methode voor een gezonde ademhaling gebaseerd: een normale hoeveelheid lucht per minuut ademen.